SBS BIOTECH CO.,LTD
Nhà Sản phẩm

Thuốc gây tê cục bộ

hd hd hd hd hd

Thuốc gây tê cục bộ

Pain Killer Powder Xylocaine / Lidocaine Thuốc gây mê cục bộ CAS 137-58-6

Pain Killer Powder Xylocaine / Lidocaine Thuốc gây mê cục bộ CAS 137-58-6

CAS 721-50-6 Dược phẩm Thuốc gây tê cục bộ Prilocaine C13H20N2O

CAS 721-50-6 Dược phẩm Thuốc gây tê cục bộ Prilocaine C13H20N2O

CAS 2180-92-9 Dược liệu thô Bupivacaine C18H28N2O

CAS 2180-92-9 Dược liệu thô Bupivacaine C18H28N2O

CAS 637-58-1 Thuốc gây mê cục bộ Pramoxine Hydrochloride C17h28clno3

CAS 637-58-1 Thuốc gây mê cục bộ Pramoxine Hydrochloride C17h28clno3

CAS 1786-81-8 thuốc gây mê cục bộ Propitocaine hydrochloride C13H21ClN2O

CAS 1786-81-8 thuốc gây mê cục bộ Propitocaine hydrochloride C13H21ClN2O

CAS 5875-06-9 Thuốc gây tê cục bộ Proparacaine hydrochloride C16H27ClN2O3

CAS 5875-06-9 Thuốc gây tê cục bộ Proparacaine hydrochloride C16H27ClN2O3

CAS 23964-57-0 Địa phương Phương pháp gây tê Articaine hydrochloride C18H29ClN2O

CAS 23964-57-0 Địa phương Phương pháp gây tê Articaine hydrochloride C18H29ClN2O

Thuốc gây mê cục bộ CAS 14252-80-3 Bupivacaine hydrochloride C18H31ClN2O2

Thuốc gây mê cục bộ CAS 14252-80-3 Bupivacaine hydrochloride C18H31ClN2O2

Page 1 of 21|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >|